Myoglobin là gì?

Myoglobin là một protein có trong bào tương của cơ tim và cơ xương. Myoglobin có vai trò vận chuyển và dự trữ oxy trong tế bào cơ.

Myoglobin đối với nam: 28-72 µg/L.

Myoglobin đối với nữ: 25-58 µg/L.

Nồng độ myoglobin tăng rất sớm (sau 2 giờ) trong nhồi máu cơ tim cấp, trong nhồi máu cơ tim tái phát Nồng độ myoglobin huyết tương đạt cực đại ở 4-12 giờ và trở về mức độ bình thường sau 24 giờ.

Nồng độ Myoglobin tăng cũng có thể xảy ra sau tổn thương cơ xương và trong suy thận nặng.

Bác Sĩ Nhỏ

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.