Thận Tiết Niệu

Thận Tiết Niệu

Creatinin là gì?

Creatinin là một sản phẩm dị hóa của creatine phosphate, được sử dụng trong quá trình co dãn cơ. Dựa trên khối lượng cơ bắp, cơ thể sẽ sản xuất creatine, và sau đó là creatinin. Lượng chất sản xuất mỗi ngày thường dao động rất ít.…
Đọc tiếp...

Xét Nghiệm BUN Là Gì?

- Xét nghiệm BUN (là ni tơ trong máu) là xét nghiệm đo lượng urea nitrogen một sản phẩm chuyển hoá của protein trong máu. - Hiện nay các phương pháp xét nghiệm đều làm xét nghiệm ure tổng thể trong máu chứ không đo nồng độ urea nitrogen,…
Đọc tiếp...

Ure trong máu là gì?

Ure là sản phẩm cuối cùng của chuyển hóa chất đạm (protein) trong cơ thể, được thải ra ngoài cơ thể qua thận. Chỉ số bình thường của ure vào khoảng 2.5 - 7.5 mmol/l.Ure là sản phẩm cuối cùng của chuyển hóa chất đạm (protein) trong cơ thể,…
Đọc tiếp...