Vitamer là gì?

0

Vitamer là gì? Vitamer là một dạng hợp chất kết hợp với một gốc hợp chất hóa học khác để hình thành lên Vitamin hoặc chúng ta có thể định nghĩa vitamer là một phận định nghĩa của vitamin, khi cơ thể chúng ta cần tổng hợp ra vitamin thì cần tối thiểu 1 vitamer làm nền móng của hợp chất.

Ví dụ vitamin A có tối thiểu 6 hợp chất hóa học vitamer làm tiền tố và các vitamer này đều có đặc tính của vitamin A, tuy nhiên thông thường không phải các vitamer này đều có đặc tính hoạt động giống nhau, mà một vitamer có thể chuyển đổi lẫn nhau trong cùng một loại vitamin.

WikiBSN

Theo wikipedia

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.